marți, 13 iunie 2017

#Topic10. Cum se face un Text Argumentativ (Bacalaureat)La subiectul II de la examenul de Bacalaureat la Limba Română, este nevoie să realizezi un text argumentativ. În acest text argumentativ se cere să argumentezi cu exemple și opinii personale, o idee sau un citat ce are la bază o anumită temă (iubirea, familia, banii etc.). Din fericire, aici găsești sute de exemple de texte argumentative pentru examenul de Bac.

Cum se face un text argumentativ?

La fel ca pentru oricare eseu, este important să te documentezi și pregătesti pe subiectul respectiv inainte de a scrie un text argumentativ pentru școală sau pentru Bac. De asemenea, este important să știi ce trebuie scris în acest fel de eseu, și cum anume să faci asta.

O bună metodă ar fi să te familiarizezi cu structura textului argumentativ și să știi care este ipoteza, argumentarea și încheierea, precum și ce trebuie să includă aceste secțiuni. Știind care este structura unui text argumentativ, vei putea ține o ordine a ideilor tale și scrie un text argumentativ ce are logică și este bine construit.

Textul argumentativ cuprinde:

O constatare generală (o afirmaţie cu caracter general, care trebuie susţinută prin demonstraţie) – ipoteza, teza; ea răspunde la întrebarea ce vrea să demonstreze autorul în textul său? şi poate fi explicită, când este clar enunţată de către autor sau implicită, când se deduce din scopul general urmărit în ansamblul argumentaţiei;

Argumentele ilustrate cu exemple; argumentele sunt pro sau contra şi trebuie să fie solide, formulate clar şi ordonate logic. În comunicarea scrisă, fiecărui argument îi corespunde un paragraf distinct. Argumentele pot fi însoţite de contrarargumente, care oferă întregului discurs un plus de precizie şi de viabilitate/ credibilitate;

Structuri specifice argumentării: consider că…, deoarece, fiindcă, întrucât, pentru că ;   mă interesează, îmi place, îmi stârneşte interesul… deoarece, bineînţeles, în mod sigur, în mod evident, cert este că (structurilexicale cu rol emfatic şi persuasiv)

Exemplul permite ilustrarea unui argument al tezei. Exemplele pot fi redate prin:

- apelul la experienţa personală;
- preluarea unor opinii creditabile;
- citarea unor surse de referinţă;
- invocarea utilităţii problematicii abordate.

Conectori ai argumentării care exprimă:

- succesiunea, continuitatea: în primul rând, pe de o parte…, în plus, de asemenea
- contrastul: dar, însă ci, dimpotrivă, în contrast cu
- ierarhizarea: înainte de toate, mai presus de toate, mai important decât
- comparaţia: la fel cu, tot aşa, ca, în comparaţie cu, în mod asemănător
- probabilitatea: probabil, posibil, este cu putinţă, s-ar putea
- certitudinea: cu certitudine, cu siguranţă, desigur, fireşte, fără îndoială
- concesia: deşi, totuşi, cu toate acestea, chiar dacă
- concluzia: deci, aşa, prin urmare, în concluzie, în consecinţă, la urma urmei

Concluzia rezumă demersul argumentativ.
click me to reveal the contact form

Get in touch with us:

Nume

E-mail *

Mesaj *

DIN 21 NOIEMBRIE NE MUTĂM PE MUZZIX.RO

www.muzzix.ro