duminică, 18 iunie 2017

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ. Rezultate și barem de corectare (Update)Subiectele la limba romana: La primul subiect, elevii au avut de demonstrat că poezia "Ploaia", de Magda Isanos, aparţine genului liric. Tot la acest subiect, absolvenţii clasei a VIII-a, au avut de găsit sinonime ale unor cuvinte din textul dat, să explice rolul unei cratime într-o secvenţă din poezie, să menţioneze două cuvinte care au diftongi, să numească tipul de rimă şi măsura ultimului vers în poezia dată, şi să transcrie două figure de stil. 

În prima parte a celui de-al doilea subiect, elevii au avut de răspuns la 6 întrebări pe baza unui text la prima vedere, respectiv articolul „Cel mai rapid de pe pământ” din revista Terra Magazin. O cerinţă a fost „Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut”, iar fiecare întrebare are câte patru puncte.  

Ultimul exerciţiu de la subiectul al doilea a fost redactarea unei naraţiuni care să aibă între 150 şi 300 de cuvinte, despre o întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. Candidaţii trebuiau să aibă în vedere succesiunea logică a evenimentelor, două elemente ale contextului spaţio-temporal, conţinutul să fie adecvat cerinţei şi să respecte numărul de cuvinte.   Acest subiect are 12 puncte. 

Din cele 100 de puncte, candidaţii vor primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări. Mai exact, două puncte pentru unitatea compoziţiei, două pentru coerenţa textului, doua pentru adecvarea registrului de comunicare, stilului şi vocabularului la conţinut, trei pentru ortografie, trei pentru punctuaţie, un punct pentru aşezarea corectă a textului în pagină şi un punct pentru lizibilitate.

FOTO: AdevarulBAREM (Genul LIRIC)
I.Date despre autor si opera sa

II. 1. Definitia operei lirice
2. Adaptarea definitiei la textul dat
3. Tema operei + semnificatia titlului + structura ( numar de strofe si tablouri poetice)
4. Analiza tablourilor poetice (atmosfera, sentimente, imagini artistice, figuri de stil si rolul lor, rolul diverselor parti de vorbire, al modurilor si timpurilor verbale, al diferitelor categorii gramaticale etc.)
5. Cuvinte-cheie
6. Relevanta campurilor lexicale
7. Argumentarea prezentei eului liric in text
8. Moduri de expunere si rolul lor
9. Elemente de versificatie si rolul lor

III. Concluzii
click me to reveal the contact form

Get in touch with us:

Nume

E-mail *

Mesaj *

DIN 21 NOIEMBRIE NE MUTĂM PE MUZZIX.RO

www.muzzix.ro