luni, 13 martie 2017

Simulare Evaluare Nationala 2017 Romana. Ion Pillat şi compunere despre o întâmplare, pe foaia de examen


Peste 450.000 de elevi ai claselor a VIII-a, a XI-a şi a XII-a susţin astăzi proba scrisă la Limba Română din cadrul simulărilor examenelor naţionale.       Elevii au intrat în săli la ora 8.30, iar simularea a început la ora 9.00, când s-au deschis plicurile sigilate care conţineau subiectul multiplicat.   La fel ca în cazul examenelor naţionale, elevii nu au voie aibă în sala de examen asupra lor telefoane mobile, căşti audio, şi niciun fel de mijloc de clacul sau comunicare, dar nici notiţe, ciorne, manual, rezumate, care pot fi utilizare pentru rezolvarea subiectelor.   

Elevii clasei a VIII-a vor avea la dispoziţie două ore pentru redactarea lucrării scrise, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat, în timp ce liceenii vor avea la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea subiectelor de la simularea examenului de Bacalaureat.   

Elevii din clasa a XI-a experimentează o nouă structură de subiecte   Cea mai mare provocare la simulările de anul acesta o au de înfruntat elevii de clasa a XI-a, care susţin simularea probei scrise la Limba şi Literatura Română a examenului de Bacalaureat după o nouă structură a subiectelor, urmând ca, din 2018, examenul naţional să fie susţinut după noul model. Noile subiecte sunt axate pe partea de interpretare a textului, elevii având de rezolvat mai puţine întrebări tehnice, în sensul că dispar întrebările legate de ortografie, iar numărul minim de cuvinte în care trebuie să se încadreze eseul scade şi el, de la 600 la 400.   Concret, Subiectul de tip I, comun tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor, are ca suport un text nonliterar, la prima vedere şi este alcătuit din doi itemi:  o întrebare alcătuită din cinci sarcini de lucru a câte patru puncte fiecare, care urmăreşte înţelegerea textului, şi o cerinţă de tip eseu, având şase repere.   


Subiectul de tip II (comun şi el tuturor profilelor) are ca suport un text literar la prima vedere, care vizează interpretarea şi/sau comentarea unui text integral sau a unui fragment de text. Aici, elevului îi este solicitată prezentarea semnificaţiilor unui text, în 50 de cuvinte, evidenţiind două trăsături ale unui curent literar.    

Subiectul de tip III,  diferenţiat în funcţie de filieră, profiluri şi specializări, constă în elaborarea unui eseu structurat şi vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate ce aparţin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare şi/sau a tipurilor de texte menţionate în programa de Bacalaureat.    Elevii claselor a XII-a vor avea subiecte diferenţiate, conform cu vechea metodologie de examinare, în funcţie de filieră.  

    
Potrivit metodologiei, rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat  2016-2017 vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
click me to reveal the contact form

Get in touch with us:

Nume

E-mail *

Mesaj *

DIN 21 NOIEMBRIE NE MUTĂM PE MUZZIX.RO

www.muzzix.ro